Fak

Sorag-jogap

Birnäçe nusga alyp bilerinmi?

Hilini barlamak üçin nusgalara ýüz tutmak üçin hoş geldiňiz.

Sargydyň gowşurylyş wagty näçe?

Adaty sargyt üçin 25-30 gün bolar.

Müşderilere öz önümlerini ösdürmek üçin hyzmatdaşlyk edip bilersiňizmi?

Elektrikden gurluşa çenli öz gözleg we barlag toparymyz bar.Önümleriň önümleriniň iň gowy teklipleri olar tarapyndan berlip bilner.Şeýle hem, gurallary açmakda ökde.

Kompaniýada töleg elementi näme bilen tassyklanyp bilner?

T / T, LCOA käwagt hem seredilip bilner.

Zawodyňyzyň hiline nädip gözegçilik etmeli?

Hil kompaniýamyzda iň möhüm zat.IQC, IPQC we OQC önümçiligimizde hemmesini äsgermezlik edip bolmaz.Önümlerimiziň barlagy ISO hil standartyna esaslanýar.